LEDELSE:

 

 

ledelsesopgaven?

 

Din ledelse.

 

Organisationens værdier

 

Mål, ramme og opgaver.

 

Rigtige beslutninger.

 

Interessenter og ledelse.

 

Frontløber og aktiv følger.

 

Ledelse af ledelse.

 

Ledelse af selvfungerende team.

 

Osv.

 

 

 

Baggrund:

 

Solid ledelseserfaring

 

Mangeårigt samarbejde med systemisk konsulentfirma.

 

teoriterisk uddannelse, senest med en systemisk overbygningsuddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ledelsessparring - coaching - rådgivning ud fra en systemisk ramme.

 

 

 

 

Kontakt: 86 99 01 90/ 53 64 21 80.

 

Med baggrund i en systemisk uddannelse tilbydes professionel ledelsesrådgivning og -sparring/coaching.

 

Sparring og coaching giver dig svar på de vigtigste spørgsmål.

 

En sparringspartner med solid teoretisk viden og en gedigen ledelseserfaring skaber tryghed i din udvikling af god ledelse.

 

Søg rådgiving, indgå i sparring om din ledelsesopgave. Det kvalificerer dig i din planlægning, din kommunikation og dine beslutninger.

 

Få klarhed over dine egne og dine kollegers kompetencer og potentialer.

 

 

 

 

 

Kontakt mig for en uforbindende samtale. 

 

Pris fastsættes med udgangspunkt i en timepris på 850, - kr. Ved oplæg, foredrag og sparring for flere personer aftales en særskilt pris.

 

Transportudgift dækkes efter statens takster.

 

 

 

 

 

 

 

Nis Christensen telefon 86 99 01 90 / 53 64 21 80 nis.christensen@gmail.com

www.nischristensen.dk